ویدیو آموزشی محیط های افتراقی و تفسیر کامل

ویدیو آموزشی محیط های افتراقی و تفسیر کامل

ریال100,000

در آموزش محیط های افتراقی سعی کردیم این محیط ها را به طور کامل با یک ویدیو جامع با جزیئات آموزش بدهیم تا در آزمایشگاه استفاده کنید.

مقایسه

بخش از ویدیو آموزشی محیط های افتراقی :

در این ویدیو شما با انواع میحیط های افتراقی تفسیر آن ها و نحوه کشت باکتری در آن ها آشنا می شوید

انواع محیط های افتراقی

سیمون سیترات آگار:

 • این محیط برای تمایز باکتری های گرم منفی بر اساس استفاده از سیترات است.
 • میکرو ارگانیسم های قادر به متابولیسم سیترات، به خوبی در این محیط رشد می کنند.
 •  این محیط شامل برم تیمول بلو و آگار ۱.۵ درصد و نمک های آمونیوم است.

میکرو ارگانیسم های قادر به استفاده از دی هیدروژن فسفات آمونیوم و سیترات سدیم به عنوان تنها منبع نیتروژن و کربن، در این محیط رشد می کنند. و یک واکنش قلیایی ایجاد می کنند که توسط تغییر رنگ اندیکاتور بروموتیمول بلو از سبز(خنثی)  به آبی (قلیایی)  نشان داده می شود.

محیط سیمون سیترات آگار

 

 نگهداری :

 •  این محیط صرفا برای آزمایشگاه است.
 • باید درب قوطی کاملا بسته باشد. از تابش شدید آفتاب جلوگیری شود.
 • در محیط خشک و خنک و رطوبت کمتر از ۶۰% قرار گیرد.

محیط SIM:

 • گوگرد، ایندول، بررسی تحرک.
 • این محیط ویژگی های میکروارگانیسم را از نظر تولید گوگرد و و تولید ایندول و حرکت در آگار بررسی می‌کند.
 • این محیط معمولا برای افتراق اعضای خانواده Enterobacteriaceae استفاده می شود.

گوگرد را می توان به وسیله کاتابولیسم اسید آمینه سیستئین یا با کاهش تیوسولفات طی تنفس بی هوازی به هیدروژن سولفید کاهش داد.

 • اگر سولفید هیدروژن تولید شود، یک رنگ سیاه در محیط ایجاد می شود.
 • به عنوان مثال،‌ باکتری Proteus mirabilis از نظر تولید H2S مثبت است.
 • باکتری هایی که آنزیم تریپتوفاناز دارند، می توانند اسید آمینه، تریپتوفان را به ایندول تبدیل کنند.
 • تولید ایندول با افزودن معرف Kovac (کواس) قابل بررسی است.
 • تولید ایندول، رنگ رزیندول را ایجاد می کند که قرمز رنگ است (ایندول +). برای مثال E.coli ایندول مثبت است.

اگر در اطراف محل تلقیح نمونه به وسیله آنس کدری مشخص شود می‌توانیم بگوییم باکتری حرکت داشته است. به عنوان مثال، سویه سودوموناس آئروژینوزا و سویه Proteus mirabilis متحرک هستند.

تفسیر محیطSIM

محیط TSI :

 • یه محیط کشت است که توانایی میکروارگانیسم در تخمیر قندها و تولید سولفید هیدروژن و تولید CO2را بررسی می کند.
 • این تست اغلب برای تمایز باکتری های روده ای از جمله سالمونلا و شیگلا استفاده می شود.
 • ترکیبات:

شیب محیط TSI یک لوله آزمایش است که حاوی آگار، یک رنگ حساس به pH (فنول رد)، ۱٪ لاکتوز، ۱٪ ساکارز، ۰.۱ ٪گلوکز و تیو سولفات سدیم و سولفات آهن یا سولفات آهن آمونیوم است.

تفسیر نتایج:

 • بعضی از باکتری ها از آنیون تیو سولفات به عنوان یک گیرنده الکترون استفاده می کنند و آن را به سولفید تبدیل می کنند.
 • در صورت بروز این امر، سولفید هیدروژن تشکیل شده (H2S) با سولفات آهن در محیط واکنش داده و سولفید آهن تشکیل می دهد.
 • که به صورت رسوب سیاه قابل مشاهده است.
 • از باکتری های تولید کننده سولفید می توان گونه های سالمونلا، پروتئوس، سیتروباکتر و را نام برد.
 • سیاه شدن محیط نیز تقریباً همیشه در انتهای محیط لوله قابل مشاهده است.

اگر محیط در عمق لوله زرد شود (اسیدی) اما در سطح شیب دار قرمز شود (قلیایی)، ارگانیسم تحت بررسی فقط دکستروز (گلوکز) را تخمیر می کند. رنگ زرد (اسیدی) در سطح شیب دار و عمق نشان می دهد که ارگانیسم تحت بررسی، دکستروز، لاکتوز و یا ساکاروز را تخمیر می کند. رنگ قرمز (قلیایی) در سطح شیب دار و عمق، نشان می دهد که ارگانیسم تحت بررسی، یک غیر تخمیر کننده است. تولید گاز با شکاف و ترک خوردگی محیط نشان داده می شود.

تفسیرمحیط TSI

محیط اوره آز:

 • برای تمایز باسیل های روده ای ایجاد شد.
 • آزمایش اوره آز برای بررسی توانایی موجود زنده در تجزیه اوره، از طریق تولید آنزیم اوره آز استفاده می شود.
 • اوره محصول دکربوکسیلاسیون اسیدهای آمینه است.
 • تجزیه اوره باعث تولید آمونیاک و CO2 می شود.
 • تشکیل آمونیاک محیط را قلیایی می کند و تغییر pH با تغییر رنگ قرمز فنول از نارنجی روشن در pH 6.8 به سرخابی (صورتی) در pH 8.1 مشخص می شود.
 • باکتری هایی اوره آزشان به سرعت مثبت می شود، طی ۲۴ ساعت کل محیط ​​را صورتی یا سرخابی می کنند.

ارگانیسم هایی که مثبت ضعیف هستند ممکن است چند روز طول بکشد تا رنگ محیط را کامل عوض کنند و ارگانیسم هایی که کلا منفی هستند به خاطر تولید اسید هیچ تغییر رنگی ایجاد نمی کنند.

دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

یک دیدگاه ارسال کنید

اولین نفری باشید که دیدگاه ارسال می کنید “ویدیو آموزشی محیط های افتراقی و تفسیر کامل”

0

بالا

X