0
0

انواع کلاس و زیر کلاس های آنتی بادی ها

4444 بازدید

مبنای تفاوت آنتی بادی ها در تفاوت های جزئی مناطق ثابت زنجیره سنگین آنهاست.
بر همین اساس ۵ ایزوتایپ از آنتی بادی ها تشکیل می شود.

ایزوتایپ های مختلف آنتی بادی ها

 

 

۱- اگر زنجیره سنگین گاما داشته باشد IgG می نامند و به چهار زیر کلاس
IgG1,2,3,4 تقسیم می شوند .
۲- زنجیره سنگین آلفا داشته باشد IgA است که به دو زیر کلاس IgA1,2 تقسیم می شود.
٣- زنجیره سنگین مو داشته باشد IgM می‌نامند.
۴- زنجیره سنگین دلتا داشته باشد IgD می‌نامند.
۵- زنجیره سنگین اپسیلون داشته باشد IgE می نامند.

بروسلوز و تست رایت

انواع زنجیره سبک آنتی بادی ها

دو نوع زنجیره سبک در ساختمان آن ها وجود دارد این دو نوع زنجیره همزمان در ساختار شان شرکت نمی کنند .
۱ – کاپا با فراوانی ۶۰ درصد

٢. لاندا با فراوانی ۴۰ درصد

IgG

 

بیشترین غلظت را در سرم دارد و چیزی حدود ۳/۵ میلی گرم در هر میلی لیتر سرم است .
نیمه عمر آن حدود ۲۳ روز است (به جز زیر کلاس سه آن که نیمه عمر ۷ تا ۸ روز دارد).

  • مهمترین ویژگی این نوع  عبور آن از جفت است .

بنابراین می توانیم IgG مادری را در جنین و سپس نوزاد مشاهده کرد .
در ماه های اول زندگی نوزاد بدن آن توسط IgG دریافتی از طریق شیر مادر می تواند در برابر بسیاری از عفونت ها مقابله کند.

  • IgG2 نمی تواند از جفت عبور کند.

آزمایش کومبس

IgG در بارداری

 

همان طور که عبور این آنتی بادی از جفت مفید است می تواند مضر نیز باشد.

زمانی که Rh مادر منفی باشد و Rh جنین مثبت است ناسازگاری گروه خونی به وجود می آید.

در ماه های آخر حاملگی و هنگام تولد جفت پاره می شود و گلبولهای قرمز جنین وارد بدن مادر می شوند .

که این امر می تواند سیستم ایمنی مادر را علیه آنتی ژن D گروه خونی Rh تحریک کند زیرا Rh مثبت نوزاد برای مادر ناشناخته تلقی می شود.

بنابراین آنتی بادی از خانواده IgG علیه این آنتی ژن ها تولید می شود و برای بارداری های بعدی مشکل ساز می شود .

به طوری که در بارداری دوم اگر جنین دوباره Rh مثبت شود IgG تولید شده در بارداری اول از طریق جفت وارد بدن جنین می شود و باعث از بین رفتن گلبول های قرمز جنین می شود.

انواع کلاس و زیر کلاس های آنتی بادی ها

آمپول رگام

تزریق آمپول روگام برای این مادران توصیه میشود که در هفته های آخر حاملگی با حداکثر سه روز بعد از زایمان باید تزریق شود.
آمپول روگام آنتی بادی آنتی ژن D است که بعد از تزریق وارد جریان گردش خون مادر می شود و گلبول های قرمز جنینی که آنتی ژن D بر روی سطح خود دارند را از بین می برد تا سیستم ایمنی مادر تحریک نشود و آنتی بادی IgG تولید نشود.

کاربرد های دیگر IgG

 

✔  IgG در غیر فعال کردن توکسین ها نیز نقش دارد به خصوص زیر کلاس ا و ۳ آن.

✔ بعد از  IgM در غیر فعال کردن سیستم کمپلمان از مسیر کلاسیک شرکت می کند .

✔ زیر کلاسه ای ۱ و ۳ آن در تصویر عمل بیگانه خواری نقش مهمی دارند.

✔ بر سطح سلول های روده نوزاد گیرنده هایی به نام FcRn وجود دارند این گیرنده ها کمک به عبور IgG به درون خون نوزاد می شود.

✔ گیرنده FcRn در افزایش طول عمر IgG در جریان گردش خون نیز نقش مهمی دارد . به این طریق که:

IgG به گیرنده FcRn موجود در اندوتلیوم عروق خونی متصل می شوند مدتی درون اندوتلیوم در خود نگه می دارد و دوباره به جریان گردش خون آزاد می کند.

✔ در مهندسی ژنتیک هنگامی که پروتئین نوترکیب وارد بدن می شود تا در برابر آنزیم های مخرب در امان بماند به FC آنتی بادی IgG این پروتئین ها متصل می شوند و از این طریق هنگامی که IgG به گیرنده FcRn اندوتلیوم عروق وصل شوند
✔ طول عمر پروتئین های نوترکیب نیز افزایش پیدا می کند.

  • یکی از داروهایی که به بدن بیماری که تازه پروتئین نوترکیب دریافت کرده است تزریق می شود Etanercept نام دارد تا اتصال پروتئین به IgG به خوبی انجام گیرد.
  • https://medlabs.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%86/

IgA

 

غلظت آن در سرم ۳/۵ میلی گرم در هر میلی لیتر سرم است و نیمه عمر آن ۶ روز است.
به دو صورت مونومر و دایمر در بدن یافت می شود.
فرم مونومر در سرم بیشتر است .

تست تشخیص حاملگی

فرم دایمر آن بیشتر در ترشحات بیرونی مانند اشک، بزاق، عرق، شیر مادر و همچنین ترشحات دستگاه گوارش و تنفس دیده می شود.
به این نوع آنتی بادی (secretory IgA (slgA گویند.
برای اینکه IgA به صورت فرم دایمری درآید به زنجیره پلی پپتیدی به نام J chain نیاز است

نکته

 

IgA در ترشحات خارجی وجود دارد بنابراین فراوان ترین آنتی بادی بدن است .

اما  IgG در سرم از دیگر آنتی بادی ها بیشتر است و نزدیک به دو سوم آنتی بادی هایی که روزانه در بدن ساخته می شوند از این نوع است.

IgA سیستم کمپلمان را بر خلاف آنتی بادی های IgE و IgM از مسیر آلترناتیو فعال می کند و از این طریق می تواند باعث حذف میکروب ها از بدن می شود.

انتقال و عبور IgA از سلول های اپی تلیال

 

IgA مهم ترین آنتی بادی است که از پلاسماسل ها در لامینا پروپریا تولید می شود.

به همراه زنجیر بعد از آزادسازی IgA و j chain از پلاسماسل بصورت دایمر در می آید و به گیرنده های موجود بر سطح سلول های اپی تلیال موکوسی به نام (پلی lg) متصل می شوند.
پس از اتصال مجموعه گیرنده پلی lg ودایمر IgA به درون سلول های موکوسی اندوسیتوز و از سمت دیگر سلول به درون روده ترشح میشوند.

به همراه دایمرlg A قسمتی از گیرنده پلی lg نیز ترشح می شود، به این قسمت از گیرنده قطعه ترشحی گفته می شود.
این قطعه ترشحی IgA که به درون روده ترشح شده است را در سطوح مخاطی از آنزیم های پروتئولیتیک محافظت میکند.

  • دو سایتوکاین مهم به نام های اینترلوکین ۵ و ۸-TGF در Isotype switching آنتی بادی IgA نقش مهمی دارند.

IgM

 

 

غلظت آن در سرم ۱/۵  میلی گرم در هر میلی لیتر سرم است و نیمه عمر پنج روزه دارد.

  •  IgM به صورت پنتامر در بدن وجود دارد به همین خاطر این آنتی بادی سنگین ترین نوع است و در برخی موارد به آن ماکروگلوبولین گفته می شود.

برای اینکه ساختمان IgM به صورت پنتامر در آید وجود یک زنجیره پلی پپتیدی J  نیاز است.

IgM به همراه آنتی بادی IgD به عنوان گیرنده آنتی ژن لنفوسیت B به صورت ترانس ممبراتی روی سطوح لنفوسیت B قرار دارد .

  • بنابراین : وظیفه آنها شناسایی اختصاصی آنتی ژن لنفوسیت B می باشد.

IgM اولین آنتی بادی میباشد که در برخورد اولیه آنتی ژن به لنفوسیت B ترشح می شود.

بنابراین وجود آن در سرم انسان به شناسایی بیماری های عفونی کمک می کند.

IgM  قدرت عبور از جفت را ندارد و اگر آنتی بادی در گردش خون جنین مشاهده شود نشان دهنده عفونت رحمی می باشد.

به فرم هگزامری نیز وجود دارد که در ترشحات خارجی بدن به صورت خیلی کم مشاهده می شود.

IgM مهم ترین آنتی بادی است که در فعال کردن سیستم کمپلمان از مسیر کلاسیک نقش دارد و در رتبه بعدی  lgD قرار می گیرد.

 

IgD

غلظت آن در سرم ناچیز است زیرا به صورت آزاد وجود ندارد .

به همراه IgM در گیرنده لنفوسیت B مشارکت می کند، نیمه عمر این آنتی بادی سه روز است.

 

IgE

غلظت آن در سرم کمتر از IgD است و نیمه عمر ۲/۵ روزی دارد.

بیشتر بر سطح ماست سل ها به گیرنده FCERI متصل است و به صورت آزاد هم نیز در سرم یافت میشود.

نکته

به دلیل اینکه جنس آنتی بادی ها پروتئینی است گاهی اوقات به عنوان ایمونوژن تلقی می شود .

بنابراین سیستم ایمنی را تحریک می کنند و آنتی بادی اختصاصی علیه این آنتی بادی ها تولید می شود که به آنها آنتی آنتی بادی گفته میشود.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://medlabs.ir/?p=4879
اشتراک گذاری:
عاطفه برقبانی
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

3 نظر در مورد انواع کلاس و زیر کلاس های آنتی بادی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1. بازتاب: بیماری چندژنی - مدلبس | فروشکاه علوم پزشکی
  2. بازتاب: کلیات علم ژنتیک - مدلبس | فروشکاه علوم پزشکی
  3. بازتاب: بیوتکنولوژی پزشکی و نکات مربوط به ارشد این رشته - مدلبس | فروشکاه علوم پزشکی