آدرس : سبزوار – توحید شهر – حکمت۲۳ – پلاک ۵

    کد پستی : ۹۶۱۷۹۸۳۵۵۳

    ایمیل : info@medlabs.ir

    شماره های تماس : ۰۹۱۵۸۷۲۵۸۷۶ – ۰۹۹۱۶۲۳۸۲۷۴